Alt du behöver veta om dialers

En översiktlig guide till hur en dialer fungerar och vilka fördelar den kan erbjuda inom telefonförsäljning.

Innehållsförteckning

En dialer är en mjukvara / program som används för att ringa upp stora mängder telefonnummer automatiskt. Genom att använda en dialer kan företag spara tid och öka sin produktivitet, särskilt inom försäljning och kundtjänst.

Men vad är, och hur fungerar egentligen en dialer?

Innehållsförteckning

Vad är en dialer?

En dialer, eller utringande system, är en programvara som används av försäljningsorganisationer för att effektivisera deras utgående försäljningsverksamhet. Detta systemet fungerar genom att automatiskt ringa upp telefonnummer som har valts ut av bokare eller säljare och koppla samtal till lediga agenter.

Det finns olika typer av dialers som kan användas beroende på behovet av verksamheten. En prediktiv dialer är en av de mest effektiva lösningarna och fungerar genom att förutsäga när en agent kommer att bli ledig och ringa upp nästa nummer innan samtalet är avslutat. Detta säkerställer en högre grad av produktivitet för säljarna och minskar tiden som spenderas på att vänta på samtal.

En annan fördel med att använda en dialer är möjligheten att spåra och analysera data för att förbättra försäljningen. Med hjälp av detta system kan man enkelt få översikt över antalet samtal som görs, antalet avslut och även samtalstiden per agent.

Sammanfattningsvis är en dialer en väsentlig del aven effektiv utgående verksamhet för försäljningsorganisationer. Genom att välja rätt typ av dialer kan du öka antalet samtal som görs och effektivisera arbetet för dina agenter. En prediktiv dialer är en av de mest effektiva lösningarna som använder en algoritm för att förutsäga när en agent kommer att bli tillgänglig för nästa samtal. Med hjälp av en dialer kan du också spåra och analysera data för att förbättra försäljningen och öka produktiviteten hos dina säljare. Så se till att välja rätt verktyg för att ta din försäljning till nästa nivå med en effektiv dialer.

Vilka typer av dialer finns det?

Inom callcentersystem finns det olika typer av dialers som används för att effektivisera utringande verksamhet för försäljningsorganisationer. Här är några av de vanligaste typerna:

 • Manuell dialer – Denna typ av dialer kräver att bokare eller säljare manuellt ringer upp varje nummer på listan.
 • Progressiv dialer – En progressiv dialer ringer automatiskt upp nästa nummer på listan när den föregående samtalet är avslutat. Detta minskar tid mellan samtal och ökar antalet samtal som kan göras per dag.
 • Prediktiv dialer – En prediktiv dialer (predictive dialer software) går utöver progressiv dialer genom att använda en algoritm för att förutsäga när en agent kommer att bli tillgänglig för nästa samtal. Detta minskar väntetiden för potentiella kunder och ökar antalet samtal som kan göras per dag.
 • Power dialer – En power dialer är en variation av en progressiv dialer som ringer upp flera nummer samtidigt och kopplar samtalet till den första lediga agenten. Detta minskar väntetiden för potentiella kunder och ökar antalet samtal som kan göras än mer än progressiv dialer.

För att maximera effektiviteten i din utgående verksamhet är det viktigt att välja rätt typ av dialer för dina behov. En manuell dialer kan fungera bra för mindre företag med färre samtal, medan en prediktiv dialer kan vara en bättre lösning för större organisationer som vill öka antalet samtal och effektivisera arbetet för sina agenter. Genom att förstå hur varje typ av dialer fungerar kan du välja rätt verktyg för att ta din försäljning till nästa nivå.

Hur använder du en dialer?
 1. Först och främst behöver du en lista med telefonnummer som du vill ringa upp. Detta kan vara en lista med potentiella kunder eller befintliga kunder som du vill kontakta.
 2. Nästa steg är att ladda upp listan i dialern och lagra i databasen. Detta görs vanligtvis genom att ladda upp en CSV-fil med alla telefonnummer.
 3. När listan är uppladdad kan du börja ringa upp numren. Dialern ringer upp varje nummer på listan automatiskt och du kan prata med mottagaren genom att använda datorns mikrofon och högtalare eller genom att koppla in ett headset.

Genom att använda en dialer kan du ringa upp ett stort antal telefonnummer på kort tid, vilket kan öka din försäljning och produktivitet. Men det är viktigtatt tänka på att använda en dialer på ett etiskt sätt och följa lagar och regler för utringande verksamhet.

Här är en steg-för-steg-guide för hur en dialer kan användas!
 1. Först och främst behöver du en lista med telefonnummer som du vill ringa upp. Detta kan vara en lista med potentiella kunder eller befintliga kunder som du vill kontakta.
 2. Nästa steg är att ladda upp listan i dialern och lagra i databasen. Detta görs vanligtvis genom att ladda upp en CSV-fil med alla telefonnummer.
 3. När listan är uppladdad kan du börja ringa upp numren. Dialern ringer upp varje nummer på listan automatiskt och du kan prata med mottagaren genom att använda datorns mikrofon och högtalare eller genom att koppla in ett headset.
 4. Genom att använda en dialer kan du ringa upp ett stort antal telefonnummer på kort tid, vilket kan öka din försäljning och produktivitet. Men det är viktigtatt tänka på att använda en dialer på ett etiskt sätt och följa lagar och regler för utringande verksamhet.
 5. För att öka effektiviteten ytterligare kan du använda en prediktiv dialer. Detta är en typ av programvara som använder sig av algoritmer för att förutsäga när en agent kommer vara tillgänglig igen efter en samtalssession. På så sätt kan dialern ringa upp fler nummer på kortare tid genom att redan ringa upp nästa nummer innan en agent är klar med sitt nuvarande samtal. Detta ökar också chansen att samtalen blir besvarade av en mottagare eftersom dialern väljer att ringa upp nummer vid tidpunkter då det är mer troligt att någon svarar.

Att använda en dialer kan vara en stor fördel för försäljningsorganisationer och andra företag som arbetar med utringande verksamhet. Genom att effektivisera sitt arbete kan de spara tid och öka sin produktivitet. Det är dock viktigt att använda en dialer på rätt sätt och följa lagar och regler för utringande verksamhet för att undvika problem.

Prediktiv dialer

En annan typ av dialer är prediktiv dialer, prediktivt dialerprogram, även kallad predictive eller ofta felnämnd power och auto dialer. Istället för att bara ringa upp nummer på en lista, använder en prediktiv dialer en algoritm för att förutsäga när en agent kommer att bli tillgänglig för att ta emot ett samtal. Detta betyder att dialern kan ringa upp flera nummer samtidigt och när en agent blir tillgänglig kopplas samtalet automatiskt till agenten. På så sätt kan man öka antalet samtal som behandlas av en agent och därmed öka produktiviteten i kundkontakten hos ex. telemarketingbolag och kontaktcenter.

En annan fördel med en prediktiv dialer är att den kan filtrera bort upptagna signaler, telefonsvarare och nummer som inte längre är i bruk. Detta sparar tid och minskar risken för att agenter ringer upp fel nummer. Prediktiv dialer är därför mycket användbara inom försäljning och kundtjänst där snabbhet och effektivitet är viktiga faktorer.

En annan funktion som många dialersystem har är möjligheten att spela in samtal. Detta kan vara mycket användbart för att utvärdera kundtjänst och försäljningssamtal, samt för att använda som bevis om det skulle uppstå tvister eller missförstånd. Det är dock viktigt att notera att det kan finnas regler och lagar som reglerar inspelning av samtal, så det är viktigt att företaget följer alla riktlinjer och bestämmelser som gäller.

Det finns många olika typer av dialersystem tillgängliga på marknaden, från enkla manuella system till mer avancerade prediktiva system. Valet av system beror på företagets behov och budget. Oavsett vilket system som används kan en dialer vara en viktig resurs för företag som vill öka sin produktivitet och effektivitet inom utgående verksamhet, särskilt inom försäljning och kundtjänst.

En annan viktig faktor att tänka på när man använder en dialer är att ha rätt personal på plats. En dialer kan vara till stor hjälp för säljare och bokare, men det är viktigt att de även har rätt kompetens och motivation för att uppnå de önskade resultaten. Att ha en välutbildad och engagerad personal kan göra en stor skillnad för företagets försäljningsresultat.

Sist men inte minst är det viktigt att välja en pålitlig leverantör av dialersystem. Det finns många olika leverantörer på marknaden och det kan vara svårt att veta vilken som är bäst. Det är viktigt att undersöka olika alternativ och jämföra priser och funktioner innan man tar ett beslut. Att välja en pålitlig och erfaren leverantör kan vara avgörande för att säkerställa att dialersystemet fungerar som det ska och att företaget kan uppnå önskade resultat.

Skillnaden mellan power dialer och prediktiv dialer

En annan typ av dialer som är vanligt inom försäljningsorganisationer är power dialer. Skillnaden mellan power dialer och prediktiv dialer är att power dialer inte använder algoritmer för att förutspå när en agent blir ledig och kan ta emot nästa samtal. Istället ringer power dialer upp flera nummer samtidigt och kopplar samtalet till den agent som först blir ledig. Detta kan vara en snabb och effektiv lösning för mindre företag eller för företag som inte har tillräckligt många nummer att ringa upp för att prediktiv dialer ska vara effektiv.

En annan fördel med power dialer är att den ger agenten möjlighet att förbereda sig på samtalet genom att se vem som ringer och vilket nummer som är kopplat till samtalet. Detta kan hjälpa agenten att anpassa sitt samtal efter kundens behov och öka sannolikheten för en lyckad försäljning eller en tillfredsställande kundupplevelse. 

Sammanfattningsvis är en dialer en viktig resurs för företag som vill öka sin produktivitet och effektivitet inom utgående verksamhet. Genom att välja rätt typ av dialer och ha rätt personal på plats kan företaget uppnå önskade resultat och öka sin försäljning. Det är viktigt att undersöka olika leverantörer och deras funktioner innan man tar ett beslut för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Om företaget har tillräckligt många nummer att ringa upp och behöver en mer avancerad lösning kan prediktiv dialer vara ett bättre alternativ. För mindre företag kan power dialer vara en snabb och effektiv lösning. Oavsett vilken typ av dialer du väljer är det viktigt att ha en välutbildad och motiverad personal på plats för att maximera fördelarna med ditt system.

Genom att använda en dialer kan företag öka sin produktivitet och effektivitet inom utgående verksamhet. Genom att välja rätt typ av dialer och ha rätt personal på plats kan företagen uppnå önskade resultat och öka sin försäljning. Det är viktigt att undersöka olika leverantörer och deras funktioner innan man tar ett beslut, för att säkerställa att systemet fungerar som det ska och för att undvika eventuella problem och kostnader i framtiden.

Att använda en dialer kan också förbättra kundupplevelsen genom att minska väntetiden för kunderna och genom att ge agenterna mer tid att fokusera på kundens behov och önskemål. En välutbildad och motiverad personal kan också öka kundnöjdheten genom att erbjuda en bättre service och genom att skapa positiva relationer med kunderna.

Sammanfattningsvis kan en dialer hjälpa företag att öka sin försäljning och produktivitet, förbättra kundupplevelsen och minska kostnaderna. Genom att välja rätt typ av dialer och att ha rätt personal på plats kan företag uppnå önskade resultat och förbättra sin verksamhet. Det är viktigt att undersöka olika alternativ och leverantörer innan man tar ett beslut för att hitta den bästa lösningen för företagets behov. Kontakta oss redan idag för att veta mer! 

Dialer med inbyggt e-signeringssystem

En annan typ av dialer är en som har ett inbyggt e-signeringssystem. Detta gör det möjligt för agenter att skicka dokument till kunder och låta dem signera dem direkt via telefonen eller datorn. Genom att använda en sådan dialer kan företag öka sin effektivitet och spara tid genom att eliminera behovet av pappersdokument och manuella processer.

En annan fördel med en dialer med e-signeringssystem är att det är mer säkert och miljövänligt än traditionell pappershantering. Genom att använda elektroniska signaturer minskar man risken för att dokument går förlorade och det är mer hållbart för miljön.

I slutändan kan användningen av en dialer öka produktiviteten och effektiviteten inom försäljning och kundtjänst. Det finns olika typer av dialers som kan passa olika behov och det är viktigt att välja en som passar ens företagets krav och mål.

En dialer är ett verktyg som används av försäljningsorganisationer och callcentersystem för att effektivisera utringande verksamhet. Den fungerar genom att automatiskt ringa upp telefonnummer på en lista och koppla samtal till en agent när mottagaren svarar. Det finns olika typer av dialers, t.ex. progressiv, prediktiv och dialers med e-signeringssystem, som var och en har sina egna fördelar och användningsområden.

En progressiv dialer är den enklaste typen av dialer. Den ringer upp nummer på en lista i en förutbestämd takt och kopplar samtal till en agent så fort mottagaren svarar. Detta lämpar sig väl för mindre försäljningsorganisationer eller callcentersystem med en begränsad personalstyrka. En prediktiv dialer å andra sidan använder en algoritm för att förutsäga när en agent kommer att bli tillgänglig att ta emot ett samtal. Detta gör det möjligt för dialern att ringa upp flera nummer samtidigt, vilket ökar produktiviteten. Slutligen, en dialer med e-signeringssystem gör det möjligt för agenter att skicka dokument till kunder och låta dem signera dem direkt via telefonen eller datorn. Detta gör att företag kan spara tid och minska risken för pappersdokument som kan gå förlorade.

Förutom att öka effektiviteten och minska tidsåtgången, kan en dialer också förbättra kundupplevelsen. Genom att automatisera samtal och minska väntetiden, kan kunderna få snabbare och mer effektiv service. Dessutom, med en dialer med e-signeringssystem, kan kunderna enkelt signera dokument utan behov av papperskopior eller att besöka företagets kontor.

I slutändan, oavsett vilken typ av dialer som används, är det viktigt att välja en som passar företagets behov och mål. Genom att använda en dialer kan försäljningsorganisationer och callcentersystem öka produktiviteten, förbättra kundupplevelsen och minska miljöpåverkan.

Bli kontaktad

Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi dig så snart som möjligt för att se hur vi kan hjälpa dig sänka dina kostnader och öka din vinst.

Wehoo!

Du har nu fått ett utskick direkt ifrån SaleSys precis som dina kunder kommer se det. Du kan skräddarsy allt ifrån logga, färger och design till länk och avsändare precis som du vill ha det!