Avtalssignering på distans för telemarketing

A cheerful call center employee of Nordic descent, stationed at a sleek work desk, comfortably dons a set of headphones with an attached microphone. Their smile, wide and inviting, enhances their smart, casual blue attire. The backdrop exhibits a bustling call center ambiance complemented by multiple computer screens running various customer service programs. The orderly workstation houses a hint of personal touch in the form of a small plant and family photographs. A nearby window allows a gentle stream of natural light to permeate the scene, fostering a simultaneously enjoyable and professional atmosphere. The medium shot positions the individual facing left, centrally-placed on the right side of the frame.

Innehållsförteckning

Vad säger lagstiftningen om telemarketing?

Lagstiftningen kring telemarketing / telefonförsäljning är tydlig och reglerar hur företag får marknadsföra sina produkter och tjänster via telefon. Enligt marknadsföringslagen måste företag ha ett samtycke från den som blir uppringd innan de får marknadsföra något. Dessutom får företag inte initiera telefonsamtal med personer som har markerat att de inte vill ha samtal från företaget.

För att skydda konsumenterna finns även en reglering kring hur länge företag får spara personuppgifterna som samlas in under samtalet. Personuppgifterna får endast sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med samtalet.

Sammanfattningsvis är det viktigt för företag som bedriver telemarketing att följa lagstiftningen för att undvika böter och missnöjda kunder. Genom att ha rätt samtycken och spara personuppgifterna på korrekt sätt kan företaget bygga upp ett gott förtroende hos kunderna och säkerställa en långsiktig affärsrelation och kontakt.

Vilka krav ställs på ett avtal för telemarketing?

Som företag som bedriver telemarketing är det viktigt att säkerställa att avtalen som används vid distansförsäljning uppfyller alla nödvändiga krav i distansavtalslagen, som är till för att skydda konsumenter.

Enligt distansavtalslagen måste avtalet innehålla bland annat information om avtalsvillkoren, priset för tjänsten eller produkten, samt uppgifter om leverans- och betalningsvillkor. Dessutom måste det tydligt framgå hur kunden kan ångra sitt köp och vilka regler som gäller för reklamation.

Vidare finns det även krav på att kunden ska ges möjlighet att bekräfta avtalet skriftligt eller elektroniskt, samt att företaget ska bekräfta avtalet på samma sätt. Detta syftar till att säkerställa att båda parter har en klar och tydlig uppfattning om vilka villkor som gäller.

För att underlätta avtalssignering på distans för telemarketing kan företag använda digitala signaturer. Exempel på detta är:

  • ”Click to sign” – där konsumenten kan godkänna avtalet genom en knapp i avtalet.
  • Godkännande via sms eller mail, där kunden skriver ”JA” eller ”OK” som svar på avtalet.
  • Konsumenten kan rita sin signatur digitalt.
  • Konsumenten kan godkänna avtalet genom att använda sig av Bank-ID eller en annan E-legitimation.

Digitala signaturer har blivit allt vanligare och accepterade som en gällande metod för att signera dokument på distans, så länge de uppfyller vissa krav på säkerhet och autenticitet. Genom att använda digitala signaturer kan företag enkelt och effektivt säkerställa att avtalssignering på distans uppfyller alla nödvändiga lagkrav och förenkla processen för både företaget och kunden.

När avtalet är skickat så säger distansavtalslagen att säljaren måste lägga på samtalet, medan konsumenten godkänner avtalet. Säljaren kan alltså ej vara kvar i samtal med kund när konsumenten läser och beviljar avtalet.

Finns det några undantag?

Om ditt företag säljer spel och lotter så finns det inget krav på att du måste ha ett skriftligt avtal med kund för att det ska vara giltigt, utan då räcker det med ett muntligt avtal. Om du säljer lotter eller spel så behöver kunden enligt lag inte heller bli erbjuden ångerrätt.

Utöver detta så säger även distansavtalslagen att ifall det är konsumenten som tar initiativ till samtalet, så krävs ej ett skriftligt avtal. Så om en kund kontaktar ert företag, och ni har ett muntligt avtal, så räcker det gott och väl. Det är alltså avgörande om det är du eller konsumenten som tar initiativ till samtalet.

Sammanfattningsvis är avtalssignering på distans för telemarketing en viktig process som kräver att företag uppfyller alla nödvändiga krav och regler för att skydda konsumenterna och bygga upp ett gott förtroende. Genom att använda digitala signaturer kan företag enkelt och effektivt säkerställa att avtalssignering på distans uppfyller alla lagkrav och samtidigt spara tid och pengar på pappersarbete.

 

Källa: hallakonsument.se/regler-for-telefonforsaljning/

Bli kontaktad

Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi dig så snart som möjligt för att se hur vi kan hjälpa dig sänka dina kostnader och öka din vinst.

Wehoo!

Du har nu fått ett utskick direkt ifrån SaleSys precis som dina kunder kommer se det. Du kan skräddarsy allt ifrån logga, färger och design till länk och avsändare precis som du vill ha det!