Vad är en dialer?

En översiktlig guide till hur en dialer fungerar och vilka fördelar den kan erbjuda inom telefonförsäljning.

Innehållsförteckning

På den här sidan kommer vi att förklara vad en dialer är och hur man startar och driver ett telemarketingföretag och callcenter. Det finns många ord för dialer, även ex. cloud dialer, VoIP eller växel, men vanligast är just dialer.

Vi kommer också att diskutera CRM-system, callcenterlösningar, telemarketingsystem och framför allt: vad en dialer är och hur fungerar det.


Innehållsförteckning

Vad är en dialer?

En dialer är en programvara eller teknisk lösning som används för att automatisera och effektivisera processen att ringa upp potentiella kunder eller befintlig kundkontakt. Genom att använda en dialer kan telemarketingföretag och kontaktcenter ringa upp flera nummer på kort tid och därigenom öka effektiviteten i sin verksamhet.

Det finns olika typer av dialers, som predictive dialers, auto dialer (eller autodialer) och progressive dialer, som anpassas efter behov och specifika omständigheter. En predictive dialer kan till exempel använda algoritmer för att förutsäga när agenter kommer att bli lediga och automatiskt ringa upp nästa nummer på listan, medan en progressive dialer ringer upp ett nytt nummer så fort en agent blir tillgänglig.

För företag sparar detta tid och arbetskraft, och förbättrar resultaten av telemarketingkampanjerna då säljarna kan fokusera på det som verkligen är viktigt – sälj.

Hur fungerar en Dialer?

En dialer möjliggör för dina agenter (ringare, säljare, bokare, intervjuare) snabbare kan komma i kontakt med kunder genom att använda en databas och listor på prospekt (även kallat ringlistor eller samtalslistor) som samverkar med en telefonilösning. För mer information om dialer och telefonförsäljning kan du besöka Wikipedia.

Vanligtvis fungerar en dialer så att ringaren har ett system framför sig med kontaktinformation såsom namn, adress, telefonnummer och annan relevant information om kunden. Samtalet avslutas och säljaren får välja ett utfall (ja, nej, ring tillbaka imorgon, inget svar etc) och dialern snabbt plockar fram en ny kund att ringa och loggar det tidigare samtalet.

Det finns även publika återkopplingar och privata eller schemalagda återkopplingar. En publik eller öppen återkoppling är när säljaren väljer utfall som säger att “Någon ska ringa tillbaka denna kontakten, men det kvittar vem”, detta kan vara när agenten exempelvis inte har fått tag på kontakten och därmed inte har “paxat” den. En privat återkoppling däremot kan vara ifall kunden säger “Ring mig på torsdag klockan 15.”. Då är det viktigt att det är samma säljare som återkopplar till kunden på avsatt tid.

Det finns många olika verksamheter som kan dra nytta av en dialer. Exempel på sådana verksamheter inkluderar operatörer, elbolag banker, försäkringsbolag, mäklare, callcenters, låneinstitut, annonsförsäljare, prenumerationsförsäljare, b2b-säljbolag, tvättmedelförsäljare, telekomoperatörer, telemarketing-byråer, spärrtjänster, nyckelbrickor, finansrådgivare, bilhandlare, bokklubbar, factoringbolag, jurister, webbtjänster, fundraising-bolag, ideella organisationer och lotterier. I princip finns det ingen bransch som inte skulle kunna dra nytta av en dialer för att effektivisera sin utringande verksamhet.

5 saker att tänka på när du kommer igång med din dialer
Välj ringläge som passar din verksamhet

Välj mellan ex. prediktiv och progressiv dialer. Prediktiv dialer, eller predictive dialer, är bra när du vill ringa på kvantitet och inte bryr dig om vem som är på andra sidan linjen – Du vill helt enkelt bara nå ut snabbt. Progressiv dialer, eller autodialer, är bra när du vill sänka tempot lite och jobba mer kvalitativt och kanske har mer handpåläggning per kund efter avslutat samtal.

Välj antal uppringningsförsök

När du ringer mycket kommer du märka att det är många som inte alltid är tillgängliga, därför kommer du stöta på många som klickar eller skickar till röstbrevlådan. För att effektivisera återkoppling till dessa kan du enkelt ställa in i din dialer hur många uppringningsförsök som ska göras på respektive kontakt. Ofta kan du välja exempelvis “Försök igen imorgon” ett par gånger och därefter kanske försöka mer sällan tills du tillslut diskvalificerar numret och kontakten.

Tips
För att inte slösa din tid på dåliga leads – sätt inte för många uppringningsförsök på varje kontakt, då slösar du mer tid på att ringa på nummer som aldrig har eller kommer att svara.

Ditt telefonnummer har även större risk att bli spamklassat ju fler försök du ringer, och du kan potentiellt få sura personer som känner sig arga och irriterade på att de hela tiden blir uppringda. Spara därför din och kundens tid genom att diskvalificera leads efter ett par försök.

Välj aggressivitet och uppringningshastighet

När du ringer prediktivt kan du enkelt ställa in vilken aggressivitet och hastighet som kontakterna ska ringas. I vissa system kan du definiera själv hur långt ett uppringningsförsök skall vara, och i andra hur många samtal per agent som ska ringas. Viktigt att tänka på är att försöka få så mycket resultat men så låg droprate som möjligt. Att rekommendera är att hålla sig under 3-4% i tappade och tysta samtal, detta rekommenderas även utav Kontakta, branschorganisationen för kundservice och telefonförsäljning.

Droprate, även kallat tysta samtal eller tapp, uppstår när du har fler samtal aktiva än vad du har agenter. Därmed sitter en kund eller prospekt själv utan någon tilldelad agent i ett tyst samtal.

Se till att ha bra ringlistor

Det finns massor av leverantörer på kontaktinformation för ringlistor, välj en partner som ger dig uppdaterad data för att säkerställa högkvalitativa nummer som faktiskt är korrekta och besvaras. Det finns flera olika sorters leads, ex. kalla och varma, och även olika sorters data från ringlistorna ex. inkludera senaste mobilporteringsdatum och personnummer, eller köpkraft. Priser på leads kan variera mellan 40 öre till några kronor eller inom vissa branscher flera hundratals kronor beroende på kvalificiering. Ett vanligt B2C lead ligger ofta under kronan men varierar på volym.

Är du osäker på ifall du fått en bra offert, vill bolla eller har frågor är det bara att kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Vi säljer inga egna listor, men kan hjälpa dig hitta rätt.

Inga spamklassade nummer

Ni kan vara hur många personer som helst som ringer på samma telefonnummer, men ju fler samtal som görs med ett nummer, ju större sannolikhet är det att ni blir spamklassade på olika nummerupplysningssidor. Med SaleSys Dialer är det bara 2 knapptryck för att skaffa ett nytt telefonnummer eller rotera och byta ut sina befintliga.

Det finns massor av nummerupplysningar, kändas är hitta.se, eniro.se, telefonforsaljare.nu, vemringde.se och liknande.

Automatisera och effektivisera allt

Automatisera och effektivisera allt Administration är inte värt din eller dina säljares tid. Se till att ha en dialer som kan automatisera alla processer och flöden som ni gör i samband med ringandet och som minimerar antalet klick och administration per kund. I SaleSys samlar vi allt från avtalssignering och mötesbokning till automationer, porteringar, fullmakter och välkomstmeddelanden. 

Vår vision är att det bara ska vara 1 klick för att få in en kund, och det ska vara logga in. Vill du effektivisera din business? Hör av dig till oss 

Vilka ringlägen finns det i en dialer?

Vanligtvis finns det manuellt, progressivt (sekventiellt eller en-efter-en), prediktiv (predictive dialer, auto dialer eller autodialer) och power dialer. Nedan besöker vi samtliga begrepp och ser fördelar och nackdelar med respektive.

Manuell dialer eller click-to-call

En manuell dialer är precis som en vanlig telefon att ringa med, förutom att du kan ringa direkt från datorn. Då kan du även ex. kopiera snabbt från hemsidor eller genomföra annan administration och uppföljning till skillnad från att ringa från en vanlig mobil. Vanligt är även att samtalet kan spelas in, vilket kan vara bra i upplärning och utvecklingssyfte, men även för att bevisa giltighet på avtalet vid sälj exempelvis. Click-to-call betyder att man klickar på ett telefonnummer för att ringa just det specifika telefonnumret.

Progressiv dialer

En progressiv dialer fungerar som en telefon fast den utgår från en ringlista och ringer dem en efter en. Du som teamleader eller försäljningschef importerar en lista direkt i dialern och så kan agenterna börja ringa på kontakterna en efter en. Detta är vanligast inom B2B när du kan behöva ta reda på lite mer information inför varje kund och ofta behöver anpassa ditt sälj och erbjudande på externa faktorer som ex. omsättning, antal anställda och liknande, då ger en progressiv dialer agenten tid att undersöka mellan samtalen. Färre minuter i samtalstid men eventuellt möjlighet till mer kvalitativa samtal om det genomförs rätt. Även kallad auto dialer.

Progressiv dialer är ett smidigt sätt att beta av en ringlista likt en Todo-list, men som inte ger stress till säljaren utan full kontroll men också mindre hastighet.

 

Prediktiv dialer

Även kallad predictive, och ofta ihopblandad med power dialer. En prediktiv dialer använder sig utav algoritmer och avancerad teknik för att optimera samtalstiden för den utringande säljaren. Den räknar ständigt ut sannolikheten att en säljare ska vara tillgänglig för samtal och sannolikheten att en framtida kund svarar och ser till att antalet minuter i samtal blir så hög som möjligt. Den anpassar sig även automatiskt för att minimera drop-off raten då det finns lagar som sätter krav på hur hög drop-off rate som tillåts.

Prediktiv dialer används för att maximera agenternas tid i samtal där det kan ta allt mellan 3 och 25 sekunder mellan samtalen beroende på aggressivitet.

Att starta telemarketingbolag

Vanligtvis finns det manuellt, progressivt (sekventiellt eller en-efter-en), prediktiv (predictive dialer, auto dialer eller autodialer) och power dialer. Nedan besöker vi samtliga begrepp och ser fördelar och nackdelar med respektive.

Bli återförsäljare

Vanligtvis när man startar TM-bolag så skaffar man avtal med en befintlig operatör på marknaden såsom ett elbolag, mobiloperatör eller annat bolag som är intresserade utav telemarketingtjänster. Provisioner per avtal kan variera från 500kr per abonnemang till 3000kr eller ibland upp till 15 000kr beroende på värdet av produkten eller mötet som säljs.
Letar du efter uppdrag? Kontakta vår partner Salesmatch.se så kan de hjälpa dig vidare.

Följ riktlinjer

Viktigt att tänka på när man startar ett callcenter eller inhouse telefonförsäljning är konsumentverkets regler. Klicka gärna här för att veta mer om telemarketing och dialer och regler.

Kort historik

Sedan 1960-talet har telefonförsäljning gradvis vuxit, först i USA och sedan i Sverige, med bokklubbar som pionjärer i att ringa befintliga och potentiella nya kunder. Under 1990-talet blev telefonförsäljning mer vanlig när tekniken förfinades och företag som telekom, elbolag och PPM-bolag började använda telefonen för kundanskaffning. Idag är telefonkontakt med kunder, både befintliga och potentiella, en integrerad del av företagens kundhantering, sidan om e-post, sociala medier och andra digitala kanaler. Den digitala eran, med IP-telefoni, VoIP och Internet, har revolutionerat callcenter och telemarketing, vilket gör det möjligt för företag att erbjuda kostnadseffektiv och direkt kommunikation med kunderna. Med dagens teknologi kan callcenters tillhandahålla personlig kundservice och effektiva försäljningsstrategier på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

 

Vad är en VoIP-dialer?

En VoIP-telefonmaterial är en programvara eller en teknik som används för effektiv samtalshantering och ökad försäljning. VoIP, som står för Voice over Internet Protocol, innebär att överföra telefonsamtal via internet istället för det traditionella telefonsnätet.

En VoIP-material kan möjliggöra automatiserad samtalshantering, vilket kan innebära att en lista med telefonnummer och dialer-programvara används för exempelvis automatisk uppringning av dessa nummer i en snabb följd. Fördelarna med att använda en sådan VoIP-material inkluderar automatiserad process för att på kort tid hantera flera samtal samtidigt.

Ökad produktivitet och automatisk försäljningshantering kan uppnås genom att integrera ett CRM-system med VoIP-material. Detta ger direkt tillgång till kundinformation under samtalet.

Bli kontaktad

Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi dig så snart som möjligt för att se hur vi kan hjälpa dig sänka dina kostnader och öka din vinst.

Wehoo!

Du har nu fått ett utskick direkt ifrån SaleSys precis som dina kunder kommer se det. Du kan skräddarsy allt ifrån logga, färger och design till länk och avsändare precis som du vill ha det!